Download E-books De Cock En De Dood Van Een Kunstenaar (De Cock, Book 64) PDF

By A. C. Baantjer

Rechercheur De Cock, met ceeooceekaa, wordt door kunstschilder Peter Karstens thuis ontboden. Vledder vindt de schilder een vervalser en een kunstenmaker, maar De Cock beschouwt hem als een begenadigd kunstenaar en bovenal als zijn vriend. Karstens voelt zich bedreigd. Hij heeft een hond genomen en zijn vriendin woont voor de veiligheid ergens anders. Hij bezweert de oude speurder het onderzoek zelf te leiden voor het geval hem iets overkomt. De Cock is nauwelijks terug op het bureau, of er komt een telefoontje: op de Noordermarkt is een guy neergeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Vledder en De Cock spoeden zich naar de plek van het onheil en vinden Peter Karstens, dood. Ook zijn hond is door kogels omgekomen. Na nog drie moorden besluipt De Cock "de treurige gedachte dat dit mijn eerste zaak wordt die ik niet tot een oplossing heb kunnen brengen." Hij bijt zich colossal in de zaak, waarin hij met malafide medewerkers van een kunsthandel in aanraking komt en een rancuneuze, nietsontziende bloedmooie vrouw...

Show description

Read or Download De Cock En De Dood Van Een Kunstenaar (De Cock, Book 64) PDF

Best Crime books

Cleanskin (Quick Reads)

A taut mental mystery from the bestselling writer at the back of the preferred twine within the Blood television sequence whilst occupation felony Jack Farlowe's physique is located washed-up on a Suffolk shore, it seems to be to the police like a simple case. Broken-hearted at his daughter's dying, he has drowned himself -- sturdy riddance and one much less crime to unravel, in keeping with CID.

Black Widow (Annie Carter, Book 2)

In soiled online game, Annie Bailey was once an East finish Madam. In Black Widow she’s queen of the gangs and attempting to retailer her daughter’s life…

Annie Bailey had performed all of it; Madam, mistress and Gangster's moll. Now she's Annie Carter, and he or she taking on the East End.

Annie knew that it wouldn't final. every thing was once going so good; she used to be residing in Majorca, had Max Carter - the pinnacle of the Carter enterprise by way of her facet, and had given him a stunning daughter, Layla. but when there has been something lifestyles had taught her, it used to be that every little thing may perhaps switch within the blink of a watch. One minute she's mendacity via the pool, the following she's out chilly. while she comes around Max and Layla are gone.

It's no longer lengthy sooner than she will get the calls for. they need funds or she'll be getting her little woman again in pieces…

There's just one factor Annie can do, she heads again to the East finish of London and gathers the Carter enterprise jointly. an individual has snatched her husband and baby. Now there's a rating to settle, and it's being settled Annie Carter style…

Sacred and Profane: A Decker/Lazarus Novel (Decker/Lazarus Novels)

La Police Detective Peter Decker had grown very with regards to Rina's younger sons, Sammy and Jake, as he needed to their mom, and he appeared ahead to spending an afternoon of his holiday camping out with the men. a pleasant reprieve from the grueling paintings of a murder cop—until Sammy stumbles upon a grotesque sight .

Flesh and Bone: A Body Farm Novel

Anthropologist Dr. invoice Brockton based Tennessee's world-famous physique Farm—a small piece of land the place corpses are left to decay with a view to achieve very important forensic details. Now, within the wake of a stunning crime in close by Chattanooga, he is known as upon through Jess Carter—the emerging big name of the state's scientific examiners—to support her resolve a murderous puzzle.

Additional info for De Cock En De Dood Van Een Kunstenaar (De Cock, Book 64)

Show sample text content

Daaroverheen had hij een tweede doek gespannen, waarop hij uiteindelijk de verrukkelijke Monet schilderde die hij mij op de avond van zijn dood als geschenk overhandigde. ’ Vledder grinnikte. 133 De Cock en de dood van een kunstenaar. indd 133 12-07-05 16:04:51 ‘Het is nauwelijks te geloven. Wij hebben de oplossing van die hele affaire al die tijd al in ons bezit gehad. Het is een soort sensible shaggy dog story, die Peter Karstens met ons heeft uitgehaald. ’ De Cock schudde zijn hoofd. ‘Ik kan de grap er niet van inzien. ’ Hij draaide het doek om en hield het iets omhoog. ‘Maria van Overloon,’ ging hij verder, ‘kende het geheim van dit schilderij. Ze nam een vriend van Peter, de lijstenmaker Gerard Verbruggen, in vertrouwen. Die Verbruggen bracht ons vanmorgen het ingelijste schilderij en gaf mij de dicht beschreven velletjes papier. Hij liet mij ook het blanco doek zien, dat hij had verwijderd. ’ Appie Keizer trok een grijns. ‘En daar stond alles op. ’ De Cock knikte. Hij hing het schilderij weer op zijn plek, nam uit een lade van het dressoir enige velletjes blocnotepapier en ging weer zitten. ‘Ik zal jullie niet alles voorlezen wat er op die velletjes staat. Ik zal mij houden aan de punten die van essentieel belang zijn. Peter Karstens voorzag vorig jaar al dat hij problemen zou krijgen met het veilinghuis Brilliance of artwork aan de Lijnbaansgracht. In het bijzonder met de heren Van der Broek en Van Rijsbergen, met wie hij zaken deed. Directeur Paul van Eldersloo bemoeide zich nauwelijks nog met het bedrijf. Als voorbereiding kocht Peter Karstens in België voor zijn mooie Maria de mooiste en interessantste revolver ooit gemaakt, de Nagant, kaliber 7. sixty two mm. En hij liet haar schietlessen nemen. Ze oefenden ook samen in de duinen bij Schoorl. Ze stelden zich ten doel om kort achter elkaar drie schoten te lossen met drie treffers in een kleine cirkel met een diameter van zeven centimeter. ’ Fred Prins fl oot tussen zijn tanden. ‘Dat lukt mij maar zelden. ’ De Cock negeerde de opmerking. ‘Ook huurde hij voor Maria een appartement op het Prinseneiland. Hij wilde niet dat ze op de Noordermarkt verbleef. ’ Vledder knikte. 134 De Cock en de dood van een kunstenaar. indd 134 12-07-05 16:04:51 ‘De gevarenzone. ’ De Cock spreidde zijn handen. ‘Peter Karstens trof alle voorbereidingen voor een wraakoefening in het geval hem iets zou overkomen. Hij bezorgde Maria de fi nanciële middelen, een andere identiteit en in het buitenland een plastisch chirurg met de nodige faam. En voor zijn eigen bewaking kocht hij een hond, een prachtige leonberger. ’ Fred Prins kwam iets geprikkeld even uit zijn fauteuil omhoog. ‘Maar waarom? Waarom dat gedoe? Waarom voelde die Peter Karstens zich zo bedreigd? ’ De Cock glimlachte. ‘Begrijpelijk dat je zo reageert, Fred. Peter Karstens maakte voortreffelijke vervalsingen... zelf noemde hij het duplicaten... van algemeen erkende kunstwerken. Wanneer zo’n kunstwerk aan het veilinghuis Brilliance of paintings werd aangeboden, kreeg Peter Karstens van het veilinghuis de opdracht een duplicaat te maken.

Rated 4.93 of 5 – based on 15 votes