Download E-books Genadeloos (Cel 5, Book 4) PDF

By Luc Deflo

Maandag. Kyoto Purwanti, een alleenstaande moeder, wordt na haar werkdag opgebeld door de klassenleraar van haar dochter. Sharee is de hele dag niet op college geweest. Verontrustend wordt het als Kyoto de ouders van Sharees hartsvriendin Lisa De Backere opbelt. Niemand van de familie De Backere heeft Sharee het afgelopen weekend gezien of gehoord. De zorgwekkende verdwijning wordt een regelrechte nachtmerrie als de ervaren speurders van Cel five de rugzak van Sharee vinden op een plaats waar ze helemaal niet hoefde te zijn. Sharees moeder is gebroken. Maar spreekt zij wel de waarheid? En wie is de vader van het meisje? Genadeloos is het verbijsterende relaas van een hopeloze zoektocht, waarbij elk laagje aarde dat wordt weggeschraapt meer smeerlapperij aan de oppervlakte brengt. Tot en met de wortels van het ultieme kwaad.

Show description

Read Online or Download Genadeloos (Cel 5, Book 4) PDF

Similar Crime books

Cleanskin (Quick Reads)

A taut mental mystery from the bestselling writer in the back of the preferred cord within the Blood television sequence while occupation felony Jack Farlowe's physique is located washed-up on a Suffolk shore, it seems to the police like a straight forward case. Broken-hearted at his daughter's demise, he has drowned himself -- solid riddance and one much less crime to unravel, in line with CID.

Black Widow (Annie Carter, Book 2)

In soiled online game, Annie Bailey was once an East finish Madam. In Black Widow she’s queen of the gangs and attempting to shop her daughter’s life…

Annie Bailey had performed all of it; Madam, mistress and Gangster's moll. Now she's Annie Carter, and he or she taking up the East End.

Annie knew that it wouldn't final. every little thing was once going so good; she was once dwelling in Majorca, had Max Carter - the pinnacle of the Carter enterprise by way of her part, and had given him a gorgeous daughter, Layla. but when there has been something lifestyles had taught her, it was once that every thing may possibly switch within the blink of a watch. One minute she's mendacity through the pool, the subsequent she's out chilly. while she comes around Max and Layla are gone.

It's no longer lengthy sooner than she will get the calls for. they need cash or she'll be getting her little lady again in pieces…

There's just one factor Annie can do, she heads again to the East finish of London and gathers the Carter enterprise jointly. a person has snatched her husband and baby. Now there's a ranking to settle, and it's being settled Annie Carter style…

Sacred and Profane: A Decker/Lazarus Novel (Decker/Lazarus Novels)

L. a. Police Detective Peter Decker had grown very as regards to Rina's younger sons, Sammy and Jake, as he needed to their mom, and he regarded ahead to spending an afternoon of his holiday tenting with the men. a pleasant reprieve from the grueling paintings of a murder cop—until Sammy stumbles upon a grotesque sight .

Flesh and Bone: A Body Farm Novel

Anthropologist Dr. invoice Brockton based Tennessee's world-famous physique Farm—a small piece of land the place corpses are left to decay with the intention to achieve vital forensic details. Now, within the wake of a stunning crime in within reach Chattanooga, he is known as upon by way of Jess Carter—the emerging superstar of the state's scientific examiners—to support her resolve a murderous puzzle.

Extra info for Genadeloos (Cel 5, Book 4)

Show sample text content

Ze had dokter willen worden. Huisarts. Studeren zat er waarschijnlijk niet meer in nu. Ze staarde naar de muur en vroeg nogmaals: ‘Hoe used to be mijn papa? ’ ‘Beter. Beter dan mijn moeder in elk geval. Hij was once niet zo vaak thuis, maar hij used to be een goede vader. Hij hield van mij. Dat weet ik zeker. ’ ‘Heeft hij ooit over mij gesproken? ’ mompelde Jill en ze veegde met haar mouw de hete tranen van haar wang. Britt slikte moeizaam en schudde krampachtig nee. Ze kreeg geen woord door haar keel. Het used to be Jill die de deurkruk naar beneden duwde. Ze voelde de twijfel van Britt. Ze keek achterom, met grote, dwingende ogen. Britt Van Steen werd bang van die blik. Van de wilskracht in die blauwe ogen. ‘Kom. We gaan’, zei Jill en ze draaide zich met een ruk om. ‘Ik wil hier geen seconde langer blijven. Bijpraten kan later. We hebben nog jaren om…’ ‘Maar waar wil je naartoe! Ik weet niet eens waar we zijn’, zei Britt Van Steen. Ze kneep haar roodomrande ogen dicht. Ze was once doodop. Had tot het ochtendgloren liggen woelen tussen haar klamme lakens. ‘Liften. Naar Leuven? ’ ‘Ik heb geen sleutel’, mompelde Britt Van Steen. ‘Dan breken we toch gewoon de deur open. Ik wil niet meer naar huis. Nooit meer. Mijn vader en moeder hebben me zestien jaar belogen. ’ ‘Ik weet wat je bedoelt’, zei Britt en voor het eerst kon er een spaarzame glimlach af. Ze huiverde toen haar halfzus haar op de wang zoende. *** Het was once donker toen Safia haar automobile op het parkeerterrein achterliet. Ze used to be zich amper bewust van de fijne maar kille druppels op haar huid. Ze was once bezorgd. Dit beloofde een lange, natte nacht te worden. Ze used to be hiernaartoe gereden nadat er in de centrale een verontrustend telefoontje was once binnengekomen. Jill used to be verdwenen. Vermoedelijk weggelopen. ‘Ook dat nog’, zuchtte Safia tegen haar spiegelbeeld, met in gedachten de laatste verbale uithaal van de roodaangelopen Feremans: ‘Slotvast, godverdoemme! Waterdichter dan het gat van een diepzeekikker! ’ Het was once zijn manier om de boodschap te brengen dat Emily Laeremans, helaas, niet had gelogen. Haar alibi was once bevestigd door notarisklerk Karel De Bondt. Waarom nu pas, had Safia nog gedacht. Waarom used to be ze daar niet eerder mee voor de dag gekomen? used to be dat een bewuste zet? Als je de hele avond hebt doorgebracht op de studeerkamer van een vriend van de familie, dan herinner je je dat toch? Ze was once pas weggegaan na middernacht. Dat had niet alleen De Bondt bevestigd, aan wiens oprechtheid kon worden getwijfeld, maar ook zijn echtgenote en de twee dochters, die nog laat op waren en naar een romantische movie hadden gekeken op dvd. Nee, tenzij ze zichzelf in tweeën kon splitsen, had Emily Laeremans haar overspelige echtgenoot, Bob Van Steen, niet vermoord. Zuster Godelieve stond Safia met een bedrukt gezicht op te wachten. ‘Goedendag, zuster’, zei Safia en ze schudde de abdis de hand en glipte gauw naar binnen. ‘Wat is er precies gebeurd? ’ ‘We weten het niet’, zei de abdis en uit haar frêle stem sprak oprechte bezorgdheid. Met haar knokkels duwde ze de zware deur in het slot en ze troonde Safia mee.

Rated 4.10 of 5 – based on 36 votes