Download E-books Vagevuur (Van In, Book 9) PDF

By Pieter Aspe

Frank Lernout, manusje-van-alles bij een stoeterij, rooft de villa leeg van Paul Verfaille, een gerenommeerd theaterproducent. Hij ontdekt een aantal schokkende foto's, die genomen zijn in de folterkamers van de Chileense geheime dienst. Van In onderzoekt de diefstal met tegenzin. Hij heeft meer belangstelling voor een gemaskerde potloodventer die in de buurt van het concertgebouw is gesignaleerd. Die interesse neemt toe als Lorenzo Calandt, conciërge van het nieuwe concertgebouw, in de parkeergarage een afgerukte vinger aantreft internet op het second dat een toneelgezelschap een stuk instudeert. Het onderzoek leidt Van In naar de manege Amazone. Terwijl Van In de dochter van de eigenaar verhoort, gaat het complicated in de vlammen op. In het rokende puin treft de brandweer een verkoold lijk aan, waarvan de crimson ontbreekt. Een paar dagen later wordt ook Paul Verfaille vermoord teruggevonden. Zijn rechterhand werd afgehakt. Als ook de directeur van het toneelgezelschap spoorloos verdwijnt, vreest Van In het ergste. De puzzel valt stukje voor stukje in elkaar. De waarheid blijkt gruwelijker dan Van In zich had kunnen voorstellen.

Show description

Read or Download Vagevuur (Van In, Book 9) PDF

Best Crime books

Cleanskin (Quick Reads)

A taut mental mystery from the bestselling writer at the back of the preferred twine within the Blood television sequence whilst profession felony Jack Farlowe's physique is located washed-up on a Suffolk shore, it appears to the police like a simple case. Broken-hearted at his daughter's demise, he has drowned himself -- solid riddance and one much less crime to resolve, in keeping with CID.

Black Widow (Annie Carter, Book 2)

In soiled video game, Annie Bailey was once an East finish Madam. In Black Widow she’s queen of the gangs and attempting to keep her daughter’s life…

Annie Bailey had performed all of it; Madam, mistress and Gangster's moll. Now she's Annie Carter, and she or he taking on the East End.

Annie knew that it wouldn't final. every thing was once going so good; she used to be dwelling in Majorca, had Max Carter - the top of the Carter company via her facet, and had given him a gorgeous daughter, Layla. but when there has been something lifestyles had taught her, it was once that every little thing may possibly switch within the blink of a watch. One minute she's mendacity via the pool, the subsequent she's out chilly. while she comes around Max and Layla are gone.

It's no longer lengthy prior to she will get the calls for. they need funds or she'll be getting her little woman again in pieces…

There's just one factor Annie can do, she heads again to the East finish of London and gathers the Carter enterprise jointly. an individual has snatched her husband and baby. Now there's a ranking to settle, and it's being settled Annie Carter style…

Sacred and Profane: A Decker/Lazarus Novel (Decker/Lazarus Novels)

L. a. Police Detective Peter Decker had grown very as regards to Rina's younger sons, Sammy and Jake, as he needed to their mom, and he appeared ahead to spending an afternoon of his holiday camping out with the men. a pleasant reprieve from the grueling paintings of a murder cop—until Sammy stumbles upon a grotesque sight .

Flesh and Bone: A Body Farm Novel

Anthropologist Dr. invoice Brockton based Tennessee's world-famous physique Farm—a small piece of land the place corpses are left to decay as a way to achieve very important forensic info. Now, within the wake of a surprising crime in within reach Chattanooga, he is known as upon via Jess Carter—the emerging big name of the state's scientific examiners—to aid her get to the bottom of a murderous puzzle.

Additional info for Vagevuur (Van In, Book 9)

Show sample text content

Tijdens de pauze. ’ Vagevuur was once een stuk voor kenners. Het eerste halfuur gebeurde er niets. De enige actie bestond erin dat de vier hoofdrolspeelsters, gezeten in een glazen kooi en zedig gekleed, voorlazen uit hun dagboek. Korte nietszeggende zinnen zoals daar zijn: Ik lijd pijn, pijn, pijn. Pijn en geen medicijn, van verachting heb ik een tuin gemaakt, een perk vol rozen, mijn huid kleeft aan mijn ziel, dat hebben zij gedaan (vermanend vingertje in de richting van de vier rolstoelgebruikers die in een halve kring om het lege omhulsel van de dolfijn stonden opgesteld). Het lid van hem, zijn adem, zijn vlees en ziel. Mannen pompen water en verdriet. Ze getuigen van onverdroten, droten, droten, droten… Dor, mismaakt, geschapen om te heersen. We haten je . De hele zaal schrok toen de vrouwen begonnen te krijsen. ‘Iedereen wacht tot ze uit de kleren gaan’, fluisterde Van In toen zelfs de meest geharde recensent zijn ogen wanhopig ten hemel sloeg. Dat de vrouwen pas na de pauze uit de kleren gingen, stond niet in het programmaboekje vermeld. Toen het eerste deel van het stuk erop zat, haastten de toeschouwers zich naar de lobby op zoek naar troost. Zo hoorde het op een avant-première. Van In trok een vies gezicht toen een vriendelijke dienster hem meldde dat er helaas geen Duvel te verkrijgen used to be. Het meisje stelde Kasteelbier voor. ‘Twee Kasteelbier’, zei Hannelore toen ze aanvoelde dat Van In iets lelijks ging zeggen. Het dienstertje knikte en mistaken zich zijdelings door de massa. Sommige mannen profiteerden daarvan. Ze bleven halsstarrig staan. ‘Moest je nu according to se die jurk aantrekken? ’ Hannelore pakte zijn hand substantial en legde hem op haar heup. De jurk paste haar als een tweede huid. Van In liet zijn hand achteloos naar beneden glijden. ‘Je hebt toch ondergoed aangetrokken? ’ ‘Je magazine twee keer raden’, antwoordde Hannelore speels. Van In pakte de Kasteelbieren aan die het dienstertje hem aanreikte en gaf er een aan Hannelore. ‘Daar komt iemand die weet welk vlees hij in de kuip heeft’, zei hij venijnig. ‘Goedenavond, Jozef. ’ Hannelore draaide zich met een ruk om. Procureur Beekman begroette haar met een lichte buiging. Magistraten en acteurs. Het is allemaal één pot nat. Hoewel er sterretjes in Beekmans ogen fonkelden, deed hij alsof hij een blinddoek droeg en mevrouw de onderzoeksrechter een toga. ‘Wat een verrassing jullie hier te ontmoeten’, zei hij. Hannelore bloosde. Ze gaf haar baas een zedige zoen, zette een stapje achteruit en kruiste zedig haar armen. Een luik in de vloer, een achterdeur, een rookgordijn, een Arabische prins op een wit paard. Ze zou al haar bezittingen hebben verpand in ruil voor een ontsnappingsroute. ‘Ik moet even naar het toilet’, zei ze toen Beekman haar geamuseerd aankeek. Regisseurs die experimentele stukken brengen zijn sadisten, die op kosten van de gemeenschap een publiek proberen te verwennen dat hoofdzakelijk uit ‘zelfpijnigers’ bestaat. Of snobs die liever doodvallen dan toe te geven dat ze zich de hele avond rot hebben verveeld. Max Cleysters used to be een commercieel-experimenteel regisseur.

Rated 4.86 of 5 – based on 31 votes